Sladká návnada pre hackerov

Zvyčajne si predstavujeme hackerov ako nejakých bledých sociopatov, ktorí sedia denne a noc iba v pivnici, pozerajú sa na obrazovku počítača a snažia sa čo najviac ublížiť ľudom pre ich vlastné potešenie. V skutočnosti sú ale hackeri, motivovaní z iných dôvodov. Pre niektorých sa hackovanie stáva vášňou, pre iných – obchod.
Boli Identifikované tri hlavné druhy motivácie, samozrejme, tieto motivácie sa môžu do určitej miery prekrývať :

hacker

·         ideológia,
·         materiálny zisk ,
·         sláva.

Prečo to robia?
Tri vyššie spomenuté motivácie stimulujú rôzne typy hackerskej aktivity. Napríklad materiálny zisk sa stáva hlavnou motiváciou pre zločincov. Táto trieda hackerov skúma nedostatky v podnikovej infraštruktúre s cieľom: získať toľko peňazí alebo cenných informácií, ako je to len možné.
Hacktivisti – ľudia, ktorí konajú z ideologických alebo filozofických motívov majú tendenciu vytvárať čo najviac hluku, aby upriamili pozornosť. Tu zohráva určitú úlohu faktor slávy.

data

V súčasnosti existuje niekoľko takýchto skupín. Napríklad Anonymous je slobodne organizovaná skupina ľudí, ktorí si stanovili cieľ kompromitovať spoločnosti, s ktorými nesúhlasia.
Ostatné aliancie, ako napríklad islamistická teroristická skupina ISIS,  používa  ako ideologické zbrane hackerské metódy.
Okrem toho existujú pokročilé hackerské organizácie, ktorých aktivity na prvý pohľad majú geopolitické zázemie. Skupina APT30, podľa bezpečnostnej spoločnosti FireEye, je financovaná dokonca štátom.

Ako sa chrániť?
Dokáže znalosť psychológie a motivácie hackerov pomôcť Vašej spoločnosti chrániť sa pred útokmi?
Môžete stráviť obrovské množstvo času snažiac sa preniknúť do myšlienky hackera, ale existuje ďalší spôsob, ako zistiť, čo vedie organizátorov k ich útokom.
Ak dokážete, že vaša organizácia bola cieľom útoku konkrétneho zločinu, je to dobré. Budete mať možnosť urobiť vhodné protiopatrenia a dokonca otestovať systém pomocou nástrojov, techník a algoritmov, ktoré napodobňujú tie, ktoré sa používajú v trestnom konaní. Takto si dokážete určiť stupeň zraniteľnosti Vášho systému.

hacking

Pokročilí hackeri robia všetko, čo je v ich silách, aby skryli svoje skutočné zámery, pretože inak by mohli byť ich hackerské pokusy zmarené. Avšak aj ten najsofistikovanejší útočník zanecháva stopy. Často rôzne pokročilé skupiny hackerov konajú podobným spôsobom a v niektorých prípadoch dokonca používajú ľahko rozpoznateľné nástroje.