Najinteligentnejšie krajiny sveta 2017


Pre vytvorenie tohto rebríčka boli zvážené mnohé kritéria, vrátane priemerného IQ obyvateľstva.
 
10. Švédsko
Priemerné IQ celosvetovej populácie je okolo 100, čo znamená že okolo 60% ľudí, ktorí sú testovaní na IQ ma výsledok niekde v rozmedzí 96-104. Švédsko, desiata krajina na tomto liste, je prvou krajinou, ktorej priemerné IQ je viac ako 100; v tomto prípade, 101. Švédsko ma jeden z najlepších vzdelávacích systémov na svete, kompletne hradený švédskou vládou, čo znamená, že študenti zo všetkých sociálnych skupín k nemu majú rovnaký prístup. V Švédsku, viac ako 75% ľudí pracuje na mieste, ktoré vyžaduje pokročilé znalosti z informatiky.

stuide
 
9-7. Rakúsko
Nasledujúce tri krajiny majú štatisticky rovnaké IQ- 102. Zaujímavosťou je, že všetky tri spolu aj hraničia, čo by mohlo znamenať podobné vzdelávacie systémy a podmienky pre študentov. Rakúsko je napríklad krajinou, v ktorej má druhé najväčšie percento populácie PhD. Diplomy- presnejšie, približne 16 ľudí z tisíc.
 
9-7. Nemecko
Nemecko je treťou krajinou s najväčším počtom udelených STEM (prírodné vety, technológia, inžinierstvo, matematika) titulov na svete. Taktiež tam sídli mnoho najstarších a najprestížnejších univerzít na svete.
 
9-7. Taliansko
Taliansko, kolíska filozofie, demokracie, matematiky, no i umenia, sochárstva či vína a cestovín. Taliansko je bezpochyby jednou z najinovatívnejších krajín v súčasnom svete.
 
6. Holandsko
Priemerné IQ v Holandsku je 103. Podľa štatistík, Holandsko má deviaty najlepší vzdelávací systém na svete a ôsme najlepšie výsledky vo vede a matematike.
 
5. Singapur
Priemerné IQ v Singapure je taktiež 103, no výsledky študentov v matematike a vede sú tam niekoľkonásobne lepšie ako v Holandsku, momentálne okupujúc prvé miesto.

svitek
 
4. Taiwan
Alebo aj oficiálne Čínska republika, je jedna z najhustejšie obývaných krajín na svete, no zároveň aj jedna z najinteligentnejších. Priemerné IQ tam je 104, viac ako 90% ľudí bilingválnych a výsledky študentov sa pravidelne umiestňujú v top trojke.
 
3. Japonsko
Japonsko má štvrté najkvalitnejšie vzdelávanie celosvetovo, niekoľko najlepších svetových univerzít, no zároveň aj dlhé študentské dni, náročné skúšky a najviac tínedžerských samovrážd na celom svete. Priemerné IQ tam je 105.
 
2. Južná Kórea
Najinovatívnejšia krajina na svete s najrýchlejším internetom a najväčším percentom vysokoškolsky vzdelaných ľudí (viac ako 30% ľudí ma diplom z matematiky alebo prírodných vied), to je Južná Kórea. Pýšiť sa môže i priemerným IQ 106.
 
1. Hong Kong
Priemerné IQ v Hong Kongu je 107, čo je najviac na svete. Podľa všetkého tam majú druhý najlepší vzdelávací systém na celom svete (po Fínsku), no i druhý najvyšší počet samovrážd mladých ľudí (po Japonsku).