Vzdelanie

Najinteligentnejšie krajiny sveta 2017


Pre vytvorenie tohto rebríčka boli zvážené mnohé kritéria, vrátane priemerného IQ obyvateľstva.
 
10. Švédsko
Priemerné IQ celosvetovej populácie je okolo 100, čo znamená že okolo 60% ľudí, ktorí sú testovaní na IQ ma výsledok niekde v rozmedzí 96-104. Švédsko, desiata krajina na tomto liste, je prvou krajinou, ktorej priemerné IQ je viac ako 100; v tomto prípade, 101. Švédsko ma jeden z najlepších vzdelávacích systémov na svete, kompletne hradený švédskou vládou, čo znamená, že študenti zo všetkých sociálnych skupín k nemu majú rovnaký prístup. V Švédsku, viac ako 75% ľudí pracuje na mieste, ktoré vyžaduje pokročilé znalosti z informatiky.

stuide
 
9-7. Rakúsko
Nasledujúce tri krajiny majú štatisticky rovnaké IQ- 102. Zaujímavosťou je, že všetky tri spolu aj hraničia, čo by mohlo znamenať podobné vzdelávacie systémy a podmienky pre študentov. Rakúsko je napríklad krajinou, v ktorej má druhé najväčšie percento populácie PhD. Diplomy- presnejšie, približne 16 ľudí z tisíc.
 
9-7. Nemecko
Nemecko je treťou krajinou s najväčším počtom udelených STEM (prírodné vety, technológia, inžinierstvo, matematika) titulov na svete. Taktiež tam sídli mnoho najstarších a najprestížnejších univerzít na svete.
 
9-7. Taliansko
Taliansko, kolíska filozofie, demokracie, matematiky, no i umenia, sochárstva či vína a cestovín. Taliansko je bezpochyby jednou z najinovatívnejších krajín v súčasnom svete.
 
6. Holandsko
Priemerné IQ v Holandsku je 103. Podľa štatistík, Holandsko má deviaty najlepší vzdelávací systém na svete a ôsme najlepšie výsledky vo vede a matematike.
 
5. Singapur
Priemerné IQ v Singapure je taktiež 103, no výsledky študentov v matematike a vede sú tam niekoľkonásobne lepšie ako v Holandsku, momentálne okupujúc prvé miesto.

svitek
 
4. Taiwan
Alebo aj oficiálne Čínska republika, je jedna z najhustejšie obývaných krajín na svete, no zároveň aj jedna z najinteligentnejších. Priemerné IQ tam je 104, viac ako 90% ľudí bilingválnych a výsledky študentov sa pravidelne umiestňujú v top trojke.
 
3. Japonsko
Japonsko má štvrté najkvalitnejšie vzdelávanie celosvetovo, niekoľko najlepších svetových univerzít, no zároveň aj dlhé študentské dni, náročné skúšky a najviac tínedžerských samovrážd na celom svete. Priemerné IQ tam je 105.
 
2. Južná Kórea
Najinovatívnejšia krajina na svete s najrýchlejším internetom a najväčším percentom vysokoškolsky vzdelaných ľudí (viac ako 30% ľudí ma diplom z matematiky alebo prírodných vied), to je Južná Kórea. Pýšiť sa môže i priemerným IQ 106.
 
1. Hong Kong
Priemerné IQ v Hong Kongu je 107, čo je najviac na svete. Podľa všetkého tam majú druhý najlepší vzdelávací systém na celom svete (po Fínsku), no i druhý najvyšší počet samovrážd mladých ľudí (po Japonsku).