Vzdelanie


                Vzdelanie je prostriedok, prostredníctvom ktorého staršia generácia podáva informácie a poznatky, ktoré študovaním, skúmaním a pozorovaním dosiahla, aby mladšia generácia tieto poznatky rozvíjala a dostatočne využívala. Vzdelanie je dôležité, pokiaľ chceme získať prácu, ktorú chceme, a s ktorou budeme v budúcnosti spokojní.  V našej krajine má takmer každý mladý človek ukončené stredoškolské vzdelanie, či už trojročné ukončené výučným listom alebo štvorročné až päťročné ukončené maturitou.

podpis

Avšak stredoškolské vzdelanie je len základ, ktorý je potrebný jednak pre všeobecnú inteligenciu a pre obor, ktorý chceme v budúcej práci  vykonávať. Okrem stredoškolského vzdelania študenti majú možnosť nadobudnúť vysokoškolské vzdelanie. Sú tu ľudia, ktorí sú ochotní vzdelávať sa aj na vyššej úrovni a rozhodnú sa pre vysokú školu.

Títo ľudia budú mať v budúcnosti lepšie podmienky pri hľadaní práce, pretože veľa pracovných pozícií si vyžaduje vysokoškolské vzdelanie, a taktiež budú môcť vykonávať lepšiu prácu s vyšším platom. Výhodou je aj to, že na Slovensku je možnosť študovať denne alebo externe. Externé štúdium je vhodné pre ľudí, ktorí pracujú alebo pre mamičky. Na Slovensku je veľa vysokých škôl, ktoré majú rôzne zamerania, rôzne fakulty a rôzne programy. Každý si môže vybrať ten, ktorý sa mu najviac páči. V našej krajine je 35 vysokých škôl  a 118 fakúlt, ktoré ponúkajú až 4232 programov.

knihy

Vysoké školy môžeme rozdeliť na oblasti a programy, ktorým sa venujú:
·         Humanitné vedy a umenie
·         Informatické vedy a matematika
·         Konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
·         Poľnohospodárske vedy
·         Veterinárske vedy
·         Prírodné vedy
·         Služby
·         Sociálne, ekonomické a právne vedy
·         Výchova a vzdelanie
·         Zdravotníctvo
 
Vysoké školy na Slovensku delíme na :
·         verejné vysoké školy
·         štátne vysoké školy 
·         súkromné vysoké školy