Chcete začať podnikať? Pomôžeme vám v tom, či je vhodnejšia živnosť alebo s.r.o.

.

V prvom rade sa musíme rozhodnúť v čom chceme začať podnikať.

Možnosti sú rôzne:

pero


 • Obchod

 • Služby

 • Poradenstvo

 • Vzdelávanie

 • Financie

 • Stavebníctvo

 • Práca s marginalizovanými skupinami

 • A mnoho iných


 

Pozor- niektoré živnosti sú tzv. viazané- viazané na určité vzdelanie prípadne aj prax.

Niektoré sú tzv.voľné- neviažú sa na nič. Teda vo všeoecnosti sú živnosti teda:


 1. voľné

 2. remeselné- napr.


·         zámočníctvo

·         nástrojárstvo

·         kovoobrábanie

·         a mnoho mnoho ďalších


 1. viazané-napr.


  • výroba zbraní

  • odborné prehliadky elektrických zariadení

  • prevádzka cestovnej kancelárie

  • očná optika

  • zubná technika

  • vykonávanie trhacích prác

  • a veľa iných-viď zákon


Výhodou živnosti je , že nepotrebujeme dokladovať vstupný kapitál! Ale musíme ho niejaký mať -aspoň minimálny

Nevýhodou sú reletívne vysoké odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne a malé dôchodky z toho vyplývajúce.

Obrovskou nevýhodou je to, že ručíte celým svojim majetkom! Nie je to zanedbateľné, lebo stačí že niekomu budete dlhovať malú čiastku a siahne Vám trebars aj na Váš dom.Že to je neprimeraná zábezpeka môžete dokazoavať po súdoch aj roky.

.

finance


Výhodou živnosti sú ale malé náklady na účtovníka, môžete si totiž uplatniť paušálne výdavky a nemusíte viesť podrobné účtovníctvo. To platí ale iba obmedzene- nie pri akýchkoľvek príjmoch a len vtedy keď neplatíme DPH.

V prípade s.r.o. je nevýhodou základné imanie- musíme ho mať, náklady na  právnika pri zriaďovaní -treba totiž spoločenskú zmluvu, náklady na účtovníka-zložitejšie je tu účtovníctvo. Výhodou sú ale nízke odvody to sociálnej a zdravotnej poisťovne. Dáme si napr. iba hodinovú mzdu a z nej odvádzame odvody. Ale pozor! Veruže aj náš dôchodok bude podľa toho vyzerať.Ďalšou výhodou je to, že neručíte celým majetkom -iba základným imaním.Tento fakt môže byť pri Vašom rozhodovaní naozaj určujúci !


Je len na Vás, akú formu si zvolíte.

Chcete začať podnikať? Pomôžeme vám v tom, či je vhodnejšia živnosť alebo s.r.o.
4 (80%)2
.