Business

Chcete začať podnikať? Pomôžeme vám v tom, či je vhodnejšia živnosť alebo s.r.o.

V prvom rade sa musíme rozhodnúť v čom chceme začať podnikať.
Možnosti sú rôzne:

pero

 • Obchod
 • Služby
 • Poradenstvo
 • Vzdelávanie
 • Financie
 • Stavebníctvo
 • Práca s marginalizovanými skupinami
 • A mnoho iných


Pozor- niektoré živnosti sú tzv. viazané- viazané na určité vzdelanie prípadne aj prax.
Niektoré sú tzv.voľné- neviažú sa na nič. Teda vo všeoecnosti sú živnosti teda:

 1. voľné
 2. remeselné- napr.

· zámočníctvo
· nástrojárstvo
· kovoobrábanie
· a mnoho mnoho ďalších

 1. viazané-napr.
  • výroba zbraní
  • odborné prehliadky elektrických zariadení
  • prevádzka cestovnej kancelárie
  • očná optika
  • zubná technika
  • vykonávanie trhacích prác
  • a veľa iných-viď zákon

Výhodou živnosti je, že nepotrebujeme dokladovať vstupný kapitál! Ale musíme ho niejaký mať -aspoň minimálny
Nevýhodou sú reletívne vysoké odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne a malé dôchodky z toho vyplývajúce.
Obrovskou nevýhodou je to, že ručíte celým svojim majetkom! Nie je to zanedbateľné, lebo stačí že niekomu budete dlhovať malú čiastku a siahne Vám trebars aj na Váš dom.Že to je neprimeraná zábezpeka môžete dokazoavať po súdoch aj roky.

finance

Výhodou živnosti sú ale malé náklady na účtovníka, môžete si totiž uplatniť paušálne výdavky a nemusíte viesť podrobné účtovníctvo. To platí ale iba obmedzene- nie pri akýchkoľvek príjmoch a len vtedy keď neplatíme DPH.
V prípade s.r.o. je nevýhodou základné imanie- musíme ho mať, náklady na právnika pri zriaďovaní -treba totiž spoločenskú zmluvu, náklady na účtovníka-zložitejšie je tu účtovníctvo. Výhodou sú ale nízke odvody to sociálnej a zdravotnej poisťovne. Dáme si napr. iba hodinovú mzdu a z nej odvádzame odvody. Ale pozor! Veruže aj náš dôchodok bude podľa toho vyzerať.Ďalšou výhodou je to, že neručíte celým majetkom -iba základným imaním.Tento fakt môže byť pri Vašom rozhodovaní naozaj určujúci !

Je len na Vás, akú formu si zvolíte.