Životný štýl

Problémy v zahraničí – ako si môžeme pomôcť

Cestujete za prácou do zahraničia, rozhodli ste sa spoznávať svet, dovolenkujete alebo študujete. V každom prípade je tu európska únia, voľný pohyb osôb, pravidlá o vízovej politike, poplatky. Pred vycestovaním je nevyhnutné sa pripraviť na pobyt v zahraničnej destinácii.

tajfun

1. Kontaktujte Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Bezplatná dobrovoľná registrácia zabezpečí poskytnutie aktuálnych dôležitých informácií o mieste pobytu, včasného varovania pred hroziacim sa nebezpečenstvom v zahraničí alebo pomoc v núdzových situáciách. Ak sa dostanete do uvedených situácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Vás kontaktuje ako občana Slovenskej republiky do zahraničia formou sms správy alebo telefonicky. Postup ako sa registrovať nájdete priamo na stránke ministerstva.

2. Informujte sa na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, kde sú uvedené informácie a pokyny ohľadom očkovania pred cestou do zahraničia podľa ročenky Svetovej zdravotníckej organizácie International travel and health.

3. Urobte si fotokópiu údajovej strany všetkých dokladov, ktoré budete potrebovať pas, občiansky a vodičský preukaz, EPZP zdravotná karta a mimo EÚ komerčné cestovné poistenie liečebných nákladov.

požár

4. Využite cestovné poistenie, vyberte si vhodnú poisťovňu a typ poistenia, ktoré pokryje predpokladané náklady spojené s nehodou v krajine pobytu.

5. Zabezpečte si internet v telefóne, či v inom zariadení, telefónne číslo s predplateným kreditom buď zo Slovenska alebo využite a objednajte si medzinárodnú sim kartu s vhodným paušálom a internetovým balíčkom, ktorá pokryje krajinu, kde sa budete pohybovať.

6. V prípade Vášho ohrozenia v danej krajine nakontaktujte ako občan Slovenskej republiky akýkoľvek zastupiteľský úrad zastupujúci Slovenskú republiku či iný z Európskej únie, kde Vám poskytnú pomoc, ochranu a odporučia právnické služby a skontaktujú Vás s príbuznými. Bližšie informácie sú uvedené v zákone č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, normy medzinárodného práva, predovšetkým Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch.