Business

Udržiavanie si starej klientely verzus hľadanie nových zákazníkov. Čo je pre biznis prospešnejšie?


V prípade rozvoja nášho podnikania či biznisu si predstavíme nutnosť zháňať stále nových a nových zákazníkov. Táto cesta sa považuje za vedúcu k rastu podniku, no a samozrejme k čoraz vyšším finančným príjmom. To je síce z určitej časti pravda, biznis stojí vo veľkej miere na podpore čoraz väčšieho množstva nových zákazníkov, ale to nám nesmie zalepiť oči. Biznis a vlastne jeho fungovanie leží predovšetkým na dôvere stálych a overených zákazníkov. Tým pádom sa snažme myslieť v prvom rade na nich, aby sme si ich udržali. Ale samozrejme, popritom hľadajme i novú klientelu, avšak v žiadnom prípade nezabúdajme na tú, ktorá je nám verná. Buďme verní i my jej a snažme sa pre ňu robiť maximum, aby naši verní zákazníci nemali motiváciu odísť. Berme v ohľad, že existuje aj konkurencia, ktorá našich zákazníkov mile rada uvíta a zákazník má z čoho vyberať.

zákazník

Ak sa pozrieme na väčšie, známejšie a profitujúce firmy, ktoré majú prostriedky k rozvoju svojich služieb, hlavným zdrojom ich úspechu sú práve verní a dlhoroční zákazníci. Podchytávať nových je potrebné, ale dlhoroční zákazníci sú pevným most pod nohami, ktorý musíme za každú cenu udržať, dokonca ho spevňovať.
A teraz si zoberme štandartnú situáciu pre každú úspešnú firmy, akou je poskytovanie nových služieb, či realizácia nového tovaru.

operátorka

Údajne 60 až 70 % zákazníkov, ktorí túto službu príjmu, sú práve tí stáli, nakoľko s našou značkou majú dobré skúsenosti a našim novinkám dôverujú, i keď ich zatiaľ nemali možnosť odskúšať v praxi. A to je faktor, ktorého by sme si mali skutočne vážiť, pretože k nových veciam ľudia (ktorí nie sú našimi zákazníkmi) necítia veľkú dôveru, šanca zaujať spoločnosť s doteraz nezaužívanou službou či tovarom sa odhaduje len na 20%. Z toho vyplýva, že nové služby či tovar, ktoré sa na trhu alebo v spoločnosti uchytia, existujú z veľkej časti kvôli dôvere stálych zákazníkov