Životný štýl

Depresia naša každodenná

Možno ste mierne prekvapený z toho úvodu, že som to tak hneď, rýchlo a na rovinu zhrnula, ale je to tak. Množstvo ľudí si to, bohužiaľ, neuvedomuje. Depresia je vážne ochorenie, ktoré nesie so sebou následky. Následky zlej nálady nielen pre samého človeka, ale aj pre celé jeho okolie, pre ktoré to určite nie je príjemné, že daný človek má stále zlú náladu. Aj preňho samotného to musí byť deprimujúce, že si nevie sám pomôcť. Nevie si rozkázať mať inú náladu. Je to v ňom, ale neovplyvní to.

strach

Samozrejme, nielen zlá nálada je ukazovateľom depresie. Za depresiou sa môžu skrývať aj striedavé nálady, keď má daný človek depresiu len z nejakého bodu v jeho živote. Napríklad zo štúdia. Potom treba tento bod v živote tohto človeka jednoznačne odstrániť. Možno nie je správna voľba odstrániť školu z nejakého života, no dá sa vymeniť za inú, ktorá nebude až toľko stresujúca ako daná škola. Možností je viac, len treba hľadať a riešiť tento problém. Netreba čakať na to, že sám od seba odznie alebo sa stratí zmenou okolností za pár mesiacov. Je to vážna choroba, preto ju treba riešiť ihneď.

Možno si to niekto ani neuvedomuje, ale človeka s depresiou netreba zatracovať, ale skôr mu treba pomôcť. Nenavrhujte mu riešenia ako sa má pohnúť z miesta ďalej, ale nenápadne mu s tým pomáhajte. Pretože on sám veľmi dobre vie, že by sa mal pohnúť ďalej, ale sám to nedokáže. Je ako keby v tranze, že všetko je na nič, on nič nezmôže a všetko bude už len zlé. Všetko vidí v čiernych farbách. Ukážte mu tie svetlé farby, na ktoré by sa mal pozerať. Nenápadne, ale účinne. No, pozor na to, aby ste neskĺzli do jeho čiernych farieb.

samota

Možno pomôže takémuto človeku, keď sa pár mesiacov bude venovať len sám sebe. Aby robil len to, čo ho baví, a čo ho napĺňa. Potom jeho život dostane nové veselšie farby. Nový nádych. Potom sa bude môcť vrátiť do zabehnutého života, pretože bude mať nový pohľad na svet. Často skĺznu do depresiu ľudia, ktorí sú už dlhodobo zabehnutí v zamestnaní, ale sú tam len zo zotrvačnosti. Nič nové im to neprináša a sú nešťastní… Dlhodobo pretrvávajú v stave nešťastia a potom sa to prejaví ich náladovosťou a pohľadom, ktorý je veľmi pochmúrny. Je to choroba, no netreba sa za ňu hanbiť. Je liečiteľná a zmení vám to život. Doslova a do písmena. Netreba sa báť.