Vzdelanie

Učenie nemusí byť trápenie

Niektorí sa bifľujú dni a noci a niektorí kupujú tabletky na zlepšenie pamäti. Čo ale zaručene pomáha väčšine ľudí či už pri skladaní rôznych skúšok alebo učení sa nového jazyka sú pamäťové techniky.
Naša pamäť funguje ako sval. Pokiaľ ju trénujeme, napríklad počas štúdia vysokej školy, funguje efektívnejšie ako pár rokov po jej ukončení. Môžeme ju rozdeliť na tri druhy – zmyslová, krátkodobá a dlhodobá. Najzaujímavejšia je pre nás dlhodobá a je to ona, ktorú sa snažíme trénovať. To vďaka nej vieme, že pieseň, ktorú začujeme v rádiu sme už počuli alebo film, ktorý vysielajú v televízii sme už určite niekde videli. Ale ako si pomôcť pri jej trénovaní? Poďme sa pozrieť na 3 najúčinnejšie techniky, ktoré vycibria vašu pamäť.

mozek

·         MYŠLIENKOVÉ MAPY
Učenie sa ľahšie zapamätá keď mu dáme tú správnu štruktúru. Myšlienkové mapy môžeme zaradiť medzi vizuálne štruktúry, ktorých hlavným znakom je, že okrem ľavej zapoja do myslenia aj pravú hemisféru. A práve tá má rada prehľad, farby a zlučovanie informácií do celkov. Ako na to? Jednoducho. Na prázdny papier si do stredu zaznačíte hlavný bod a od neho budete kresliť vetvy, ktoré budú smerovať k ďalším dôležitým bodom a obrázkom a tie k ďalším a ďalším. Najlepšie je kombinovať farby a tvary, jednoducho odlíšiť viac a menej dôležité informácie. A ak sa vám nechce hľadať farbičky, stačí vziať mobil alebo tablet. Na trhu totiž existuje mnoho aplikácií, ktoré vám pomôžu s vytváraním myšlienkových máp.

·         PARETOVO PRAVIDLO
Paretovo pravidlo sa v skutočnosti skladá z troch ďalších pravidiel a to:
Učte sa, čo vás zaujíma.
Učte sa, čo vám ide najľahšie.
Učte sa to, čo je najdôležitejšie.

Je dokázané, že takto sa naučíte najrýchlejšie a najdôležitejšie veci za krátky čas čo následne generuje väčšiu pravdepodobnosť úspešnosti.

média

·         PAMÄŤOVÉ PALÁCE
Patria medzi mnemotechnické pomôcky a považujú sa za jedny zo zložitejších. To ale neznamená, že sa nedajú zvládnuť. Predstavujú paláce – budovy (a nemusia to byť nutne stavby), ktoré si vytvoríte vo vašej mysli. Následne si v nej „vyznačíte“ miesta, kde budete ukladať informácie a podľa týchto miest sa vám potom rýchlejšie vybavia. Je to v podstate prepojovanie informácii podobné myšlienkovým mapám s jedinou zmenou – kreslíte a prepájate vo svojej mysli.