Vzdelanie

Rady pre učiteľov ako zistiť kto koho šikanuje

Ako zistiť odpoveď na otázku kto a koho v triede šikanuje ? Existuje jednoduchá stará ale stále dobrá metóda, ktorá umožňuje získať od detí informácie o tom, ako sa k sebe jedinci v triede navzájom správajú. Nazýva sa "Hádaj, kto" a deťom sa prezentuje ako hra. Rozdáme deťom im očíslovaný menný zoznam triedy a kladieme otázky ako: "S kým je najväčšia sranda?", "Kto rád pomáha druhým?", "Kto má najväčšiu odvahu?" a pod. V našom prípade sú samozrejme najdôležitejšie otázky: "Kto najviac ubližuje druhým?",  „Komu druhí najviac ubližujú a "Kto sa zastáva tých, ktorým sa ubližuje?" Na každú otázku deti automaticky odpovedajú číslami spolužiakov. Aby sme ich povzbudili, zdôrazníme, že je to anonymné. Táto metóda nám môže napovedať na koho z triedy sa agresori najviac zameriavajú, a tiež kto tí agresori sú.
ztracená dívka
Ďalšie možnosti ako môžete v triede zakročiť
Na zmapovanie situácie v triedach sa odporúča anonymný dotazník zisťujúci zamorenie šikanou a následné vytvorenie sociogramu, teda grafického zobrazenia väzieb vo vnútri kolektívu. Na zisťovanie šikany v triede môžeme využiť ešte aj rozhovor a pozorovanie. Rozhovor môžeme viesť s agresormi, obeťami, svedkami, rodičmi a učiteľmi. Pri pozorovaní je dobré si všímať priame známky šikany ako posmech, ponižovanie, kritika, príkazy, bitky, … a nepriame známky ako znížený školský prospech, modriny, utiahnutosť, záškoláctvo či tichosť.
ukazování prstem
Ako vyzerá obeť šikanovania
Mnoho obetí má zmätok vo svojej vlastnej identite. Napríklad z človeka, ktorý bol učenlivý a citlivý sa začne pomaly stávať človek, ktorý sa podobá agresorovi len kvôli tomu aby zapadol a nebol naďalej utláčaný. Začne tak svoju identitu JA meniť na identitu ONI. Osoba, ktorá je dlhšiu dobu šikanovaná môže siahnuť aj po alkohole či drogách, pomocou ktorých sa chce odtrhnúť od reality a dostať sa do tzv. „iného sveta“ kde si môže „oddýchnuť“ od súčasných problémov.
Nezabúdajme na osobnosť agresora
Agresorom nemusí byť len hrubý, primitívny a impulzívny žiak ale aj veľmi slušný, narcistický, optimistický, dobrodružný a nezriedka aj veľmi obľúbený či vplyvný žiak.