Business

Virtuálne sídlo pre firmu má svoje výhody

Malé aj veľké obchodné spoločnosti, všetky musia pri zápise do OR SR zaregistrovať svoje firemné sídlo. Kontaktnú adresu podnikania. Na túto adresu následne bude chodiť firemná pošta a tiež bude vizitkou pre obchodných partnerov a zákazníkov. Je teda potrebné ju uviesť. Lenže ktorú adresu vybrať?

  • Pretože nemusí ísť o miesto podnikania, vlastne môže ísť o bytové alebo nebytové priestory, kam vám bude chodiť firemná pošta a ku ktorým tak musíte mať nejaký prístup. Ak máte konkrétnu nehnuteľnosť v prenájme, je k zápisu sídla do OR SR potrebný súhlas vlastníka.

Kancelária, Apple

Najčastejšie nás napadne, prenajať si kancelárske priestory a zaregistrovať sem tieto. V takomto prípade ale ide snáď o finančne najviac zložité riešenie. Lacnejšou možnosťou je zaregistrovať svoje domáce priestory, hoci aj to so sebou prináša mnohé nevýhody. Za a) to nepôsobí profesionálne a takáto návšteva nemusí spraviť dobrý dojem na obchodných partnerov a za b) obchodné záležitosti začnú splývať s vašim súkromným/rodinným životom.

Výborným kompromisom v dnešnej dobe je virtuálne sídlo. Prečo ide o zaujímavý kompromis?

Napríklad z dôvodu, že za nízke mesačné poplatky získate lukratívnu adresu, ktorú potom môžete zaregistrovať do Obchodného registra. Lukratívne sídlo umiestnené napríklad v centre Bratislavy, to bude dôveryhodne a solventne pôsobiť na obchodných partnerov (aj na klientov).

  • Ceny prenájmu sú nízke preto, lebo v tomto prípade si nekupujete priestory, ale „iba“ adresu. S kanceláriou na konkrétnom sídle potom komunikujete externe.
  • Sekretariát bude prijímať vašu firemnú poštu, skenovať ju a posielať na váš email.

Podanie rúk, kancelária

Virtuálne sídla poskytujú podnikateľom anonymitu. To znamená aj veľmi malú pravdepodobnosť návštev zo strany štátnych orgánov.

S virtuálnom sídlo prehľadne oddelíte prácu od súkromného života. K vám domov nebudú chodiť daňové kontroly, ani klienti, ktorých napadne, že vás kontaktujú osobne. Takisto sa nebude firemná pošta triediť s tou reklamnou a súkromnou.